COFELY a.s. sa stala generálnym partnerom

Spoločnosť Cofely je súčasťou silnej globálnej skupiny GDF SUEZ so 150-ročnou históriou, ktorá je lídrom v službách energetickej efektívnosti vo svete. Na Slovensku zamestnáva viac ako 700 zamestnancov a patria jej vedúce priečky nie len v komplexnej správe nehnuteľností, ale aj v oblasti súkromnej tepelnej energetiky.

Spoločnosť Cofely zavádza riešenia pre súkromný a verejný sektor s cieľom prispievať k efektívnejšiemu využívaniu energie s ohľadom na znižovanie dopadov na životné prostredie. Jej základom je trvalá orientácia na uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov a sústavné skvalitňovanie činnosti spoločnosti.

Služby spoločnosti Cofely pokrývajú celý životný cyklus nehnuteľností – od analýz a technických a energetických auditov, projektovania, inžinieringu, inštalácie technológií vykurovania, vzduchotechniky, chladenia, elektroinštalácie, dodávok a manažmentu energií až po komplexnú správu a prevádzku technológií a objektov, ako aj riešenia pre obnovu a renovácie nehnuteľností.

www.cofely.sk