Program konferencie FM Camp 2014

(zobraziť detaily všetkých prednášok)

10.04.2014 - štvrtok

  8:00 9:00 Registrácia účastníkov  
9:00 9:20 Ing. Jozef Šupšák (eFocus.sk)
Ing. Igor Stanek (CHASTIA s.r.o.)
Zahájenie konferencie
Prípadové štúdie Sekciu moderuje: Ing. Peter Brestovanský (COFELY a.s.)
9:20 9:45 Ing. Peter Kuliaček (Viessmann s.r.o.) Využitie alternatívnych zdrojov energie v komunálnej sfére (detaily prednášky)
- kombinácia kogenerácie a jej chladenie pomocou tep. čerpadiel 50 kW
- chladenie priestoru kotolne s tep. čerpadlom vzduch-voda 18,5 kW
- využitie odpadového tepla z bazénovej technológie ako primárna strana pre tep. čerpadlo 240 kW
- využitie odpadového tepla technológie lakovne ako primárna strana pre tep. čerpadlo 2x300 kW
9:45 10:15 Ing. Petra Kopáčiková (VÚB a.s.)
Ing. Robert Harton (COFELY a.s.)
Jasné a reálne požiadavky zákazníka, motivovaný poskytovateľ a SW podpora (detaily prednášky)
Urobíme vám rýchlu exkurziu do takmer päťročného, dovolíme si povedať, partnerského života VÚB, a.s. a COFELY, a.s. v oblasti správy a údržby budov a zariadení, energetického manažmentu a oblasti služieb očami zákazníka aj poskytovateľa. Boli ťažšie aj ľahšie chvíle. Za tento čas sme sa ocitli v nových situáciách, našli sme riešenia a spoločne sme sa posúvali vpred. Kolegovia na oboch stranách zapojení do tejto spolupráce veľmi tvrdo pracovali, zapojili svoje hlavy, ruky aj srdcia. Zameriame sa na tri oblasti, ktoré boli a sú v našej spolupráci kľúčové a vedú k napĺňaniu našich očakávaní.
1. Dostatočne dlhý čas na prípravu spustenia vykonávania predmetu činnosti podľa zmluvy vrátane nájdenia vhodných ľudí na strane poskytovateľa.
2. SW podpora na prehľadné zvládanie informácii a ľudí, ktorí sa starajú o budovy a život v nich po celom Slovensku
3. Zapojenie a motivácia kolegov na strane zákazníka aj poskytovateľa do energetického manažmentu a realizácie úspor energií.
10:15 10:40 PaedDr. Agnes Orvosová, MBA (SLOVNAFT a.s.) Refinery Gallery - Multifunkčný kultúrny priestor v susedstve rafinérie (detaily prednášky)
Úspešný príbeh Refinery Gallery sa začal písať v roku 2009. Vtedy na konferenciu o nehnuteľnostiach s účasťou Slovnaftu prišiel aj architekt so zahraničnými skúsenosťami z konverzie priemyselných objektov, pre ktorého boli nevyužívané nehnuteľnosti Slovnaftu – brownfieldy z profesionálnej stránky veľmi atraktívne. Slovnaft, ktorý dlhodobo zápasil s narastajúcim počtom starých a nevyužitých priemyselných budov bol pozitívne naklonený ku konverzii svojich objektov, ktoré budú pre spoločnosť užitočné. Symbióza dvoch uhľov pohľadu priniesla žiadaný efekt, z neatraktívneho industriálneho priestoru sa vytvoril priestor so štýlom a noblesou. Ako sa docielili výhody pre obe strany? Akými prekážkami musel projekt prejsť? Dozviete sa viac po prezentácii prípadovej štúdie Refinery Gallery. Pokračovanie na konferencii... :)
10:40 11:05 Ing. Stanislav Števo, PhD. (FEI STU) Inteligentné budovy a zdravý sedliacky rozum (detaily prednášky)
Prednáška je zameraná na príčiny a dôsledky zlého návrhu a nesprávnej prevádzky budov. Poukazuje na mýty a omyly v koncepte moderného bývania a spravovania budov vyplývajúce z hodnotenia budov podľa metodiky LCA. V poslednej časti charakterizuje základné princípy (udržateľnej) stavby, ktoré budú musieť stavby budúcnosti nevyhnutne spĺňať.
11:05 11:25 Prestávka na kávu
11:25 11:50 Ing. Tibor Szabo (Tatra Banka, a.s.) Open space trochu inak (detaily prednášky)
Na prípadovej štúdii Vám predstavím koncept Open space, ktorý je prevádzkovaný na základe iných princípov ako je štandard v dnešných kancelárskych priestoroch. Prezentácia objasní motivačné faktory, ktoré viedli k vybudovaniu týchto priestorov na základe princípov LEAN.
11:50 12:10 Mgr. Andrea Čarabová (Amirea s.r.o.) Motivácia a vedenie ľudí v oblasti FM (detaily prednášky)
Ak chce byť firma úspešná a vo svojom odbore podnikania dosahovať vynikajúce výsledky, potrebuje k tomu podporné aktivity. Ide o aktivity smerujúce najmä k zabezpečeniu bezpečných pracovných podmienok, príjemného prostredia a moderných pracovných nástrojov. Vedenie firmy pritom očakáva, že ľudia, ktorí realizujú podporné aktivity ich budú robiť kvalitne a s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Očakávania vedenia môžu byť naplnené, ak facility management môže počítať s podporou a dôverou vedenia firmy a ak sa každý facility manažér bude o nehnuteľnosti a zariadenia starať ako o vlastné a bude sa chcieť v tejto činnosti zlepšovať. Vhodnými spôsobmi komunikácie, nastavením pravidiel, technickou podporou, motiváciou a vedením ľudí sa dajú dosiahnuť výborné výsledky v podporných aktivitách s dopadom na celkové výsledky firmy. Ale aj naopak, náhodnými a nesystematickými podpornými aktivitami sa dajú negatívne ovplyvniť celkové výsledky firmy. V prezentácii sa budem venovať tomu ako motivovať facility manažéra. Spomeniem peniaze ako dôležitý motivátor a uvediem konkrétne príklady ako využiť peniaze k zvýšeniu výkonnosti a dosiahnutiu cieľa. Poukážem na vhodné využitie pochvaly, otvorenej komunikácie, pridelovania nových úloh a osobný príklad ako ďalšie významné motivačné nástroje.
12:10 12:30 Ing. Richard Pichonský (AQUAPARK Poprad s.r.o., AquaCity Poprad) Prečo je AquaCity enviro-friendly? Ako vieme využívať prírodné zdroje energií? Pozvánka na exkurziu. (detaily prednášky)
12:30 13:00 Ing. Peter Brestovanský (COFELY a.s.) Návrhy a optimalizácie nákladov pri projektovaní administratívnych budov a obchodných centier (detaily prednášky)
Poukázanie na najčastejšie nedostatky vychádzajúc z dlhodobej praxe pri projektovaní a prevádzkovaní budov. Prednáška je zameraná na spätnú väzbu facility manažéra architektom a projektantom. Prehľad nedostatkov je rozdelený do siedmych častí: ENERGIE, TECHNOLÓGIE, PRIESTOR, DOSTUPNOSŤ, DOSTATOK INFORMÁCIÍ, BEZPEČNOSŤ, ČISTOTA A VZHĽAD
13:00 14:00 OBED v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad
IT vo Facility Managemente Sekciu moderuje: Ing. Jozef Šupšák (eFocus.sk)
14:00 14:25 Ing. Juraj Polák (IBM Slovensko, spol. s r.o.) IBM Tririga nástroj pre Real Estate portfólio manažment (detaily prednášky)
Druhá strana mince facility managementu. Téma FM je dnes z 90% vnímaná predovšetkým ako problematika údržby. Už menej hladíme na to čo a v akej skladbe vlastníme a hlavne kým sú priestoryvyužívane a ako efektívne. Nezriedka sme svedkami, že predovšetkým štátne inštitúcie si prenajímajú priestory aj navzdory tomu že iná inštitúcia v tom istom mieste má vhodné priestory nevyužité. Automatizácia procesov a informovanosť je v tomto prípade kľúčom ako sledovať náklady a okupáciu priestorov, KPI, údaje pre zodpovedné rozhodnutie medzi stavbou, kúpou, alebo nájmom.
14:25 14:50 Ing. Peter Kmoško (Microsoft Slovakia, s.r.o.)
Ing. Roman Russev, PhD. (Microsoft Slovakia, s.r.o.)
Praktické ukážky nasadenia tabletov pre facility manažérov (detaily prednášky)
Mobilita prináša nové možnosti práce s tabletmi a mobilmi. Zistite, ktoré zariadenia sú pre vás tie najvhodnejšie, čo umožňujú a ako ich prakticky využiť.
14:50 15:20 Ing. Igor Stanek (CHASTIA s.r.o.) Trendy v CAFM podpore údržby, mobilné zariadenia (detaily prednášky)
15:20 15:40 Prestávka na kávu  
15:40 16:05 Marek Engler (SLOVANET a.s.) Moderné telco služby pre facility management (detaily prednášky)
Moderné telco služby pre facility manažment.
16:05 16:30 Ing. Michal Pychtin (ORIWIN s.r.o.) Mobilné aplikácie pre Facility manažment (detaily prednášky)
Predstavíme Vám mobilné riešenia, ktoré môžu výrazne uľahčiť, zrýchliť a zefektívniť prácu v oblasti Facility manažment. Ukážeme Vám, ako je možné sa vysporiadať variabilitou rôznych zariadení a prostredí pre tvorbu a prevádzku mobilných business aplikácií. ORIWIN má znalosti a skúsenosti, ktoré umožňujú vytvárať mobilné business aplikácie pre na mieru pre rôzne zariadenia a prostredia.
16:30 17:00 Mgr. Martin Černák (Microsoft Slovakia, s.r.o.) Moderná (a mobilná) kancelária 21. storočia. Rýchlo, ľahko a za dobrú cenu. (detaily prednášky)
Nástroje práce v kancelárií sa za posledných par rokov zásadne zmenili. Radi by sme ukázali a súčasne inšpirovali účastníkov konferencie o nových, praktických formách productivity kancelárskej práce, ktorá sa ľahko a jednoducho používa a je dostupná okamžite bez komplikovaných projektov.
17:00 18:00 VEČERA (pre ubytovaných) v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad
18:00 20:00 Spoločenský podvečer v bazénoch Blue Diamond v AQUACITY Poprad, občerstvenie, drinky
21:00 01:00 Spoločenský večer v luxusnej reštaurácii / music pube HUMNO Tatry, Tatranská Lomnica, druhá večera, drinky
PREKVAPENIE večera!

11.04.2014 - piatok

  8:00 8:45 Registrácia účastníkov  
IT vo Facility Managemente Sekciu moderuje: Ing. Jozef Šupšák (eFocus.sk)
8:45 9:15 Adrián Csuba (Zelená pošta, s.r.o.) Poštové služby ako súčasť Facility Managementu (detaily prednášky)
Zelená pošta nahrádza zaužívaný spôsob posielania a prijímania pošty. Tlač, obálkovanie a podaj na pošte vybavíte online. Príjemca poštových zásielok posielaných cez Zelenú poštu získava možnosť jednoduchého prechodu z poštového na elektronické doručovanie.
9:15 9:45 Ing. arch. Michal Pasiar (BIM asociácia Slovensko) BIM (Building Information Modeling) ako nástroj na šetrenie pri správe budov (detaily prednášky)
BIM (BuildingInformation Modeling) - informačný model budovy predstavuje dokonalé virtuálne prostredie stavby od základových konštrukcií, technické vybavenie budov až po mobiliár, pričom každý komponent budovy obsahuje informácie o sebe samom. BIM model budovy je informačnou databankou, ktorá je spojená so stavbou počas jej celého životného cyklu. BIM model budovy je neustále interaktívne napojený na výkaz o energetickej náročnosti objektu.
9:45 10:15 Ing. Peter Balco (CAD Expert, s.r.o.) Tvorba BIM modelu a jeho prepojenie na FM (detaily prednášky)
BIM (Informačný model budovy) predstavuje revolúciu v projektovaní. BIM je komplexnou databázou, ktorá obsahuje všetky informácie potrebné pre projekt, výstavbu a správu budovy.
10:15 10:45 Prestávka na kávu  
Energetický manažment Sekciu moderuje: Ing. Daniel Čurka, PhD. (COFELY a.s.)
10:45 11:15 Ing. Daniel Čurka, PhD. (COFELY a.s.)
Ing. Peter Lukošík (COFELY a.s.)
Energetický manažment a jeho implementácia v praxi (detaily prednášky)
Príklady zavádzania energetického manažmentu do praxe, potrebné kroky vedúce od dispečingu k možnosti aktívneho riadenia a zasahovania do prevádzky objektu. Opatrenia vedúce k zníženiu energetickej náročnosti objektu a ich udržanie v platnosti monitorovaním a riadením prevádzky budovy.
11:15 11:45 Ing. Ján Stanek (CHASTIA s.r.o.) Energetický manažment pomocou CAFM nástrojov (detaily prednášky)
11:45 12:15 Ing. Dušan Antal (SIEMENS s.r.o.)
Jozef Vincze (SIEMENS s.r.o.)
Ing. Peter Jurík (SIEMENS s.r.o.)
DIRC – reportovacia nadstavba pre riadiaci systém Desigo Insight, ultrazvukové merače a SW nadstavba pre monitoring energií, nezávislý EMC systém pre zber, monitorig a analýzu spotrieb energií. (detaily prednášky)
12:15 12:45 Ing. Marián Holúbek (Energy Systems Group s.r.o.) Realizácia opatrení energetického manažmentu a energetickej efektívnosti budov bez požiadaviek na vlastné finančné zdroje. Projekty garantovaných úspor pri realizácii nástrojov energetického manažmentu budov. (detaily prednášky)
13:15 14:15 Exkurzia v priestoroch AquaCity Poprad. Od termálneho vrtu, cez prevádzku aquaparku po vyhrievanie trávnika Národného tréningového centra SFZ v Poprade.