Prednášajúci

Prvým ročníkom konferencie FM Camp 2014 Vás budú sprevádzať najlepší odborníci vo svojich odboroch.

(podľa abecedy)

Ing. Dušan Antal
Siemens, s.r.o.
Softvérový špecialista

LinkedIn Profil

Ako softvérový špecialista sa venuje projektom, ktoré sú zamerané na komplexné riašenia systémov MaR ako systémový intergátor

Ing. Peter Balco
CAD Expert s.r.o.
konateľ

LinkedIn Profil

Zakladateľ a konateľ spoločnosti CAD EXPERT s.r.o, ktorá je oficiálnym distribútorom BIM aplikácie ArchiCAD na Slovensku. ArchiCADu sa prakticky venuje od roku 1993. Venuje sa jeho predaju, výučbe na univerzitách a stredných školách, školeniam, technickej pomoci a publikačnej činnosti. Je odborníkom na BIM projektovanie.

Ing. Peter Brestovanský
COFELY, a.s.
riaditeľ divízie komplexnej správy nehnuteľností

Riaditeľ divízie komplexnej správy nehnuteľností spoločnosti Cofely, a.s. V oblasti facility manažmentu pracuje 13 rokov. Bol pri rozbehu a riadi jedny z najväčších projektov FM na Slovensku. Cofely je jedným z najväčších poskytovateľov služieb FM na Slovensku.

Mgr. Andrea Čarabová
Amirea, s.r.o.
konateľ

LinkedIn Profil

Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 1996 začala pracovať vo VÚB v oblasti ľudských zdrojov. V septembri 1999 sa začala špecializovať v oblasti facility mananagement-u najskôr na pozícii správca budov a následne na pozícii vedúcej oddelenia a riaditeľky odboru. Do ukončenia svojho pôsobenia vo VÚB, a.s. vo februári 2014 v nej riadila facility management, ktorý tvorilo portfólio viac ako 200 budov a 3500 zamestnancov rozmiestnených po celej SR. Skúsenosti so zavedením a riadením outsourcing-u v oblasti facility management-u, skúsenosti s efektívnym nastavovaním procesov zameraných na znižovanie prevádzkových nákladov ako aj z implementácie riešení zameraných na šetrenie energií prináša odbornej verejnosti prostredníctvom prezentácií a početných účastí na odborných konferenciách a v panelových diskusiách.

Mgr. Martin Čerňák
Microsoft Slovakia s.r.o.
Microsoft Office Division Business Group Lead

LinkedIn Profil

7 ½ v Telco (Mobilný operátor), Produkt Marketing 4 roky v Microsoft SK

Adrián Csuba
Zelená pošta s.r.o.
konateľ / výkonný riaditeľ

LinkedIn Profil

Vyštudoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave. 5 rokov pracoval v NAY kde sa spolupodieľal na zavedení ERP systému a manažérskeho informačného systému. Ako konateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Zelená pošta má za cieľ zaviesť novú službu online pošty na Slovensku a v zahraničí.

Ing. Daniel Čurka, PhD.
COFELY, a.s.
vedúci oddelenia energetických služieb

LinkedIn Profil

V 1996 ukončil štúdium na STU v Bratislave odbor Energetika a technika prostredia. Venoval sa výskumným projektom v oblasti aplikovanej termomechaniky so smerovaním k sorpčným chladiacim zariadeniam. Spracovával energetické audity a koncepcie. Momentálne vedúci oddelenia energetických služieb.

Marek Engler
SLOVANET a.s.
vedúci oddelenia predajnej podpory

LinkedIn Profil

V spoločnosti Slovanet a.s. pracuje od roku 2005. Začínal ako systémový inžinier pobočky, kde mal na starosti inštalácie pripojenia u zákazníkov. Neskôr riadil tím na oddelení sieťových služieb a v súčasnosti vedie oddelenie, ktoré má na starosti návrh a realizáciu korporátnych zákazníckych riešení.

Ing. Robert Harton
COFELY, a.s.
manažér sieťových projektov

Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, obor Priemyselná energetika. V oblasti facility manažmentu a technickej správy budov pracuje od roku 2008 v spoločnosti AB správcovská, teraz COFELY. V súčasnosti zabezpečuje manažment sieťových projektov v rámci divízie komplexnej správy nehnuteľností.

Ing. Marián Holúbek
Energy Systems Group s.r.o.
ekonomický analytik

Ekonomický analytik, projektový konzultant a poskytovateľ technickej pomoci pri implementácii programov pre úverové a grantové financovanie energetickej efektívnosti Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej investičnej banky na Slovensko a v zahraničí. Pôsobí ako konzultant projektového financovania v energetike pre niekoľko bankových inštitúcií vrátane EBRD a EIB.

Ing. Peter Jurík
Siemens, s.r.o.
Softvérový špecialista

Ako softvérový špecialista sa venuje hlave projektom s integráciou tretích strán na báze ako štandardných tak aj neštandardných protokolov. Integráciou technológií tretích strán tvorí komplexný riadiaci a monitorovací systém riadenia

Ing. Peter Kmoško
Microsoft Slovakia s.r.o.
Windows Client Business Group Lead

LinkedIn Profil

4 roky vlastník spoločnosti Artnet; 4 roky manažér marketingovej komunikácie a PR spoločnosti Microsoft Slovakia; 3 roky produktový marketing Windows v spoločnosti Microsoft Slovakia.

Ing. Petra Kopáčiková
VÚB, a.s.
Vedúci tímu Riadenie správy budov a investícií a Regionálna správa majetku Bratislava (do 1.2.2014)

LinkedIn Profil

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislava, Fakulta podnikového manažmentu. Od roku 2005 do februára 2014 pracovala vo VÚB na útvare Správa budov, najskôr ako analytik procesov a neskôr ako vedúci oddelenia a vedúci tímu.

Ing. Peter Kuliaček
Viessmann s.r.o.
Produktový manažér pre obnoviteľné zdroje - RES

Projektant ÚK. V spoločnosti Viessmann s.r.o. pracuje 8 rokov, z toho 4 roky obchodno technický poradca, 4 roky ako manažér pre RES.

Ing. Peter Lukošík
COFELY, a.s.
Projektový manažér EM a EPC

Pracuje v spoločnosti Cofely a.s. ako Projektový manažér Energetického manažmentu a projektov EPC. Predtým pracoval 24 rokov v spoločnosti USSKE, kde mal na starosti údržbu elektrozariadení úrovne VN a VVN. Posledných 10 rokov sa intenzívne zaoberá Energetickým manažmentom a implementáciou EPC projektov v Slovenskej republike.

PaedDr. Agnes Orvosová, MBA
SLOVNAFT, a.s.
vedúca Správy nehnuteľného majetku

LinkedIn Profil

Po skončení postgraduálneho štúdia ekonomiky (MBA) v Budapešti nastúpila na pozíciu vedúcej správy nehnuteľného majetku v Slovnafte, ktorú vykonáva už 7 rokov. Riadi portfólio nevýrobných objektov v Slovnafte, bola iniciátorkou niekoľkých optimalizačných projektov, medzi inými programu Brownfield, v ktorom sa zaslúžila o revitalizáciu budov v oblasti školstva, kultúry a služieb. Tento program je výhodný z hľadiska jeho nadmestského významu, ale taktiež prispieva k optimalizácii nákladov a k zvýšeniu spokojnosti interných zamestnancov podniku.

Ing. arch. Michal Pasiar
BIM asociácia Slovensko
prezident

LinkedIn Profil

Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti.

Ing. Richard Pichonský
AQUAPARK Poprad, s.r.o.
riaditeľ

Ing. Juraj Polák
IBM Slovensko
Cloud & Smarter Infrastructure

LinkedIn Profil

2001 – present time IBM Slovensko, spol. s r.o. DM software sales manager – after aquisition Informix IBM Working with partners, VAD, VAR, direct deals – key accounts Marketing support – event management as owner Later different SW sales position – SW cross brand focussed on finance and win back (mostly telco and banking) segments, Today SW sales manager Tivoli - Cloud and Smarter Infrastructure Other experience: Applied cybernetics and robotics, SW development, Expert systems, project management, Analyze, ITIL, ITSM. FM

Ing. Michal Pychtin
ORIWIN, s.r.o.
Solution Architect

LinkedIn Profil

Michal Pychtin, absolvent Fakulty riadenia a informatiku ŽU, pracuje 18 rokov v oblasti IT, pričom posledných 11 rokov pôsobí v spoločnosti ORIWIN. Je jej popredným Solution Architect a je zaangažovaný do návrhu architektúry riešení na projektoch, ktoré ORIWIN implementuje v regióne CEE. Zákazníkom pomáha zavádzať riešenia, ktoré im umožňujú pracovať efektívnejšie a výkonnejšie. Riešenia sú budované na najmodernejších technológiách a to pre oblasť mobilných aplikácií a integrácie.

Ing. Roman Russev, PhD.
Microsoft Slovakia s.r.o.

LinkedIn Profil

Ing. Igor Stanek
CHASTIA s.r.o.
konateľ, softvérový architekt

LinkedIn Profil

Zakladateľ a konateľ softvérovej spoločnosti CHASTIA s.r.o., www.chastia.com. V spoločnosti CHASTIA s.r.o. sa zaoberá návrhom architektúry informačného systému Chastia FM a Chastia Helpdesk a odborne sa špecializuje na správu majetku - Facility Management.

Od roku 2002 prevádzkovateľ prvého slovenského internetového portálu pre vývojárov na platforme Microsoft www.vyvojari.sk (predtým www.aspnet.sk). Vyštudoval softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe, kde pôsobil ako Microsoft Student Partner. Už 8. rok ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional (MVP profil) v oblasti webového vývoja. Venuje sa prednášaniu vývojárskych tém v rámci združenia WUG.sk alebo na rôznych seminároch a konferenciách. Blog: blog.vyvojari.sk/spigi, www.spigi.sk, prípadne twitter.com/spigi.

Ing. Ján Stanek
CHASTIA s.r.o., TERMOKLIMA s.r.o.
konateľ spoločnosti

Spoluzakladateľ a konateľ spoločností CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. v Poprade.

V rokoch 1989-1993 pracoval ako projektant pre plynárenské a ropné technológie v spoločnosti Naftoprojekt Poprad. Od roku 1994 pracuje ako konateľ a vedúci projektant v spoločnosti TERMOKLIMA s.r.o. pre projektovanie technických zariadení budov, s orientáciou najmä na centralizované zásobovanie teplom. Metodicky sa od začiatku podieľal na vzniku softvérového riešenia Chastia FM. Od roku 2004 je konateľom spoločnosti CHASTIA s.r.o., kde v súčasnosti pôsobí najmä v oblasti vývoja softvérových riešení pre výrobcov a distribútorov tepla.

Ing. Stanislav Števo, PhD.
FEI STU
výskumník, vedec

Pôsobí ako výskumík na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Jeho výskumné záujmy zahŕňajú oblasti inteligentných stavieb, udržateľného bývania, facility management, soft computing, permakultúry ai. Od roku 2012 buduje svoj inteligentný, trvalo udržateľný statok.

Ing. Jozef Šupšák
eFOCUS
šéfredaktor

LinkedIn Profil

Je dlhoročným odborným publicistom, v posledných rokoch so zameraním na znalostnú spoločnosť a informačno-komunikačné technológie. Viac ako pätnásť rokov viedol prílohu Hospodárnych novín „Informačné technológie“. Založil a je šéfredaktorom časopisu eFOCUS, ktorý vychádza od roku 2001. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave.

Ing. Tibor Szabo
Tatra Banka, a. s.
Riaditeľ odboru FM

Absolvent Elektrotechnickej fakulty Technickej univerzity v Bratislave. Pracuje 24 rokov v oblasti IT a facility managementu. Posledných 15 rokov pracuje v spoločnosti Tatra Banka, a. s. na manažérskych pozíciách, čo mu umožňuje podieľať sa na rôznych projektoch súvisiacich s optimalizáciou procesov v banke. Posledné tri roky pôsobí ako riaditeľ odboru Facility Management.

Jozef Vincze
Siemens, s.r.o.
Akvizitér špecialista

LinkedIn Profil

Ako akvizitér zabezpečuje kontakty s obchodnými partnermi, poskytuje technické poradensto pri kompletácii dodávok potrebného hardvéru